Laat de kinderen tot mij komen

Een toekomst voor hen die geen toekomst hebben

Stichting Love Care Sri Lanka zet zich in voor kansarme kinderen in Sri Lanka door middel van verschillende projecten. Het belangrijkste project is het sponsorprogramma voor schoolgaande kinderen tot 18 jaar. De kinderen worden geselecteerd door contactpersonen in Sri Lanka en in Nederland worden sponsors gezocht die hen voor €16,- per maand financieel ondersteunen. Hierdoor krijgen de kinderen de kans om onderwijs te volgen en minstens één maaltijd per dag te ontvangen. Dit is van essentieel belang voor kinderen uit zeer arme en vaak gebroken gezinnen, omdat het hen de mogelijkheid biedt om zichzelf te ontwikkelen en een schoolopleiding te volgen.

Naast het sponsorprogramma zet de stichting zich ook in voor gezondheidszorg, hygiëne, voeding en het organiseren van activiteiten voor de kinderen. Hiermee willen ze de kinderen een betere toekomst bieden en hun sociale vaardigheden en zelfvertrouwen vergroten.

De Stichting Love Care Sri Lanka is afhankelijk van de steun van sponsors om deze projecten te kunnen blijven uitvoeren. Door uw steun draagt u bij aan de ontwikkeling en toekomst van kansarme kinderen in Sri Lanka. Samen kunnen we ervoor zorgen dat deze kinderen een betere toekomst krijgen en uit de armoede kunnen komen.

Helpt u ook mee?

U kunt een sponsor worden en voor €16,00 per maand een kind ondersteunen om zo een betere toekomst tegemoet te gaan. Daarnaast is het ook mogelijk om donateur te worden door middel van een periodieke overboeking of een eenmalige gift ten behoeve van één van onze projecten.

Door uw steun kunnen wij ons werk voortzetten en kansarme kinderen in Sri Lanka helpen aan een betere toekomst. Samen kunnen we ervoor zorgen dat deze kinderen toegang krijgen tot onderwijs en basisvoorzieningen zoals voeding en medische zorg.

Het is de liefde van Christus die ons drijft

De Heere Jezus roept ons op om anderen lief te hebben en te helpen waar we kunnen. Als deze liefde ons hart raakt, dan kunnen we niet anders dan ons inzetten voor de mensen om ons heen.

Als wij mensen helpen, dan doen we dit vanuit de overtuiging dat we daarmee de liefde van de Heere Jezus kunnen laten zien. We willen Zijn voorbeeld volgen en ons inzetten voor de zwakkeren in onze samenleving.

Het is deze motivatie die ons drijft en ons inspireert om ons in te zetten voor anderen. We geloven dat de Heere Jezus ons roept om deze liefde te delen en om het verschil te maken in het leven van mensen.

Onze inzet is echter niet alleen gericht op het bieden van praktische hulp, maar ook op het delen van hoop en bemoediging. We willen mensen laten zien dat er altijd hoop is, zelfs in moeilijke tijden.