Wie wij zijn

De Stichting Love Care Sri Lanka is officieel opgericht op 28 november 2001. Vanuit bestaande contacten met een aantal pastors van kleine gemeenten zijn we daarna betrokken geraakt bij bij het opzetten en ondersteunen van verschillende projecten voor kansloze kinderen uit achtergestelde gezinnen.

De Stichting Love Care Sri Lanka werkt vanuit een christelijke visie en levensovertuiging en gebruikt de Bijbel als grondslag voor haar activiteiten. De stichting heeft zelf geen kapitaal en is volledig afhankelijk van giften en donaties. Door rechtstreekse overboekingen naar de Pastors kunnen we als stichting garanderen dat al het geld op de juiste manier wordt besteed. Er blijft dus niets aan de z.g. strijkstok hangen.

Het belangrijkste project is het sponsorprogramma voor schoolgaande kinderen van 3 tot 18 jaar. De kinderen worden geselecteerd door de Pastors. Voor deze kinderen worden in Nederland sponsors gezocht die hen voor € 16,- per maand financieel ondersteunen. Door deze hulp worden tenminste kinderen in staat gesteld onderwijs te volgen en minimaal een maaltijd per dag te ontvangen.

Dankzij uw hulp kunnen kinderen uit zeer arme en vaak gebroken gezinnen, een schoolopleiding volgen en zichzelf ontwikkelen.

Zonder uw hulp is er voor deze kinderen geen toekomst!

Het is de liefde van Christus die ons drijft

De Heere Jezus roept ons op om anderen lief te hebben en te helpen waar we kunnen. Als deze liefde ons hart raakt, dan kunnen we niet anders dan ons inzetten voor de mensen om ons heen.

Als wij mensen helpen, dan doen we dit vanuit de overtuiging dat we daarmee de liefde van de Heere Jezus kunnen laten zien. We willen Zijn voorbeeld volgen en ons inzetten voor de zwakkeren in onze samenleving.

Het is deze motivatie die ons drijft en ons inspireert om ons in te zetten voor anderen. We geloven dat de Heere Jezus ons roept om deze liefde te delen en om het verschil te maken in het leven van mensen.

Onze inzet is echter niet alleen gericht op het bieden van praktische hulp, maar ook op het delen van hoop en bemoediging. We willen mensen laten zien dat er altijd hoop is, zelfs in moeilijke tijden.