Contact

Stichting Love Care Sri Lanka

Secretariaat:
Klaproos 64
4251 JG Werkendam
06 43 29 29 59

KVK Rivierenlanden nr. 11052215

Bankrekeningnr: IBAN NL51 RABO 033 53 34 733 T.N.V. Love Care Sri Lanka Project te Leerdam

De Belastingdienst heeft de Stichting Love Care Sri Lanka aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Hierdoor blijven uw sponsorbijdrage, overgemaakt naar de stichting, aftrekbaar van uw inkomsten- of vennootschapsbelasting (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels)

Het is de liefde van Christus die ons drijft

De Heere Jezus roept ons op om anderen lief te hebben en te helpen waar we kunnen. Als deze liefde ons hart raakt, dan kunnen we niet anders dan ons inzetten voor de mensen om ons heen.

Als wij mensen helpen, dan doen we dit vanuit de overtuiging dat we daarmee de liefde van de Heere Jezus kunnen laten zien. We willen Zijn voorbeeld volgen en ons inzetten voor de zwakkeren in onze samenleving.

Het is deze motivatie die ons drijft en ons inspireert om ons in te zetten voor anderen. We geloven dat de Heere Jezus ons roept om deze liefde te delen en om het verschil te maken in het leven van mensen.

Onze inzet is echter niet alleen gericht op het bieden van praktische hulp, maar ook op het delen van hoop en bemoediging. We willen mensen laten zien dat er altijd hoop is, zelfs in moeilijke tijden.