Noodhulp in Sri Lanka

Toen in maart 2020 het Corona virus ervoor zorgde dat we wereldwijd terecht kwamen in lockdows, waren we nauwelijks zelf van de schok bekomen toen de smeekbedes en noodkreten uit Sri Lanka ons bereikten.

Terwijl we hier gewoon konden blijven eten en drinken ontstond, ontstond er in Sri Lanka hongersnood onder de allerarmsten.

Deze veelal arme dagloners mochten hun werk niet meer verrichten en dat betekende per direct: geen inkomen meer, dus geen eten, dus honger!

De smeekbedes die via onze contactpersonen tot ons kwamen, raakten ons diepen zetten ons in beweging. We deelden deze noden met onze achterban en tot onze verbazing begonnen de giften binnen te stromen.

Inmiddels zijn er 17 maanden verstreken van onze non-stop voedselpakketten verspreiden onder deze arme gezinnen in verschillende regio’s van sri Lanka.

Voor 10 euro kan een gemiddeld gezinnen één week eten.

Doordat we de giften direct kunnen doorstorten, blijft er niets van de geschonken giften aan de z.g. “strijkstok” hangen.

Betrouwbare pastors van kleine kerkjes in de binnenlanden van Sri Lanka zorgen dat de ingrediënten ingekocht en uitgedeeld worden.

Keer op keer horen zij de trieste verhalen van gezinnen die door niemand geholpen worden.

Wij gaan door met helpen. Helpt u ons helpen?

Per maand hebben we minimaal 4.000,- euro nodig om 400 gezinnen van basis voedsel te voorzien.

Het is de liefde van Christus die ons drijft

De Heere Jezus roept ons op om anderen lief te hebben en te helpen waar we kunnen. Als deze liefde ons hart raakt, dan kunnen we niet anders dan ons inzetten voor de mensen om ons heen.

Als wij mensen helpen, dan doen we dit vanuit de overtuiging dat we daarmee de liefde van de Heere Jezus kunnen laten zien. We willen Zijn voorbeeld volgen en ons inzetten voor de zwakkeren in onze samenleving.

Het is deze motivatie die ons drijft en ons inspireert om ons in te zetten voor anderen. We geloven dat de Heere Jezus ons roept om deze liefde te delen en om het verschil te maken in het leven van mensen.

Onze inzet is echter niet alleen gericht op het bieden van praktische hulp, maar ook op het delen van hoop en bemoediging. We willen mensen laten zien dat er altijd hoop is, zelfs in moeilijke tijden.